Anne van der Aa

Ambulante begeleiding en ondersteuning

Individuele begeleiding

Tijdens een kennismakingsgesprek ga ik graag met je in gesprek om elkaar te leren kennen en te inventariseren waarbij ik je zou kunnen ondersteunen. Dit eerste gesprek is erg belangrijk om te kijken of het goed voor je voelt om samen met mij aan de slag te gaan. 

Wanneer je er voor kiest om met mij een traject aan te gaan, starten we samen met het opstellen van jouw hulpvragen en doelen. Hierin ben jij leidend, want je kent jezelf het beste! Ik sta hierbij naast je om je te ondersteunen zodat we samen een passend persoonlijk plan voor jou kunnen maken. Ik vind het belangrijk om tijdens een traject regelmatig te evalueren. Hierdoor kun jij aangeven welke dingen er goed gaan, maar ook wanneer er dingen beter of anders moeten. Hiermee wil ik  bereiken dat er continu een passende ondersteuning voor jou geboden kan worden. 


Vergoeding

De hulp die ik je kan bieden wordt vergoed vanuit de gemeente. De gemeente kan een beschikking voor je afgeven. Ik ben aangesloten bij de WMO-coöperatie de Meierij, waardoor ik in alle Meierijgemeenten ondersteuning en begeleiding kan bieden vanuit Zorg in Natura. Hierdoor heb jij geen extra administratieve lasten.
Daarnaast is het ook mogelijk om zelf meer vrijheid en controle over jouw aangeboden hulp te hebben, hiervoor is een beschikking nodig in PGB-vormKlachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt of als belanghebbende niet tevreden bent over de begeleiding. Ik ga graag hierover met u in gesprek, ik zie een klacht als advies om mijn begeleiding te verbeteren. Mochten we er door middel van een gesprek er niet samen uitkomen wijs ik u graag op de mogelijkheden door middel van de klachtencommissie waar ik mee samen werk.